1948    72v.    2020 Puh: 08 764 600
Viikatetie 14, 85800 HAAPAJÄRVI

ARBETEN INOM VATTENFÖRSÖRJNING, MARKBYGGNAD, SLAGPÅLNING SAMT UTGRÄVNINGSSTÖTTNING

Vi betjänar våra kunder och våra intressentgrupper med en järnhård yrkeskunskap. Vi vill att våra samarbetskompanjoner uppfattar oss som pålitliga och yrkeskunniga avtalsparter och bygger upp ett långsiktigt samarbete.
Ta kontakt

Pålitlighet

Vår verksamhet styrs ansvarsfullt, planenligt och långsiktigt.

RALA- kompetens

En kontinuerlig utveckling och utbildning garanterar oss vår branschkunnighet och våra lyckade projekt.

SGS ISO9001

Ledningssystemets certifikat ISO9001 för markbyggnads-, vattenförsörjnings- och slagpålningsarbeten.

Starkast i Finland

Vi har uppnått Rating Alfa -klassificering under flera år i följd.